در مورد بهار سبز


انتشارات بهارسبز فعالیت خـود را ازسال۱۳۸۰آغاز و باچاپ کتاب”یادمادردرسروده های شاعران”به کوشش اسـتادعلی دهباشی پابه عرصـه نشرگذاشت. همکاری بانویسندگان جوان وخوش ذوق کشورمان وچاپ کتاب‌هایشان، تجربه کتاب‌های روان‌شناسی موفقیت را به‌همراه داشت.

به لطف استقبال خوانندگان ودرک نیازمخاطبین این‌گونه کتاب‌ها، به‌سرعت برتعداد مجلدات آن‌ها اضافه شد ودراین مسیرنویسندگان ومترجمان جوان دیگری به ما پیوستند که رشد توامان ناشرونویسندگان جوان به یکی ازویژگی‌های منحصربه‌فرد این نشرتبدیل گشت که ازاین نظربه خود می‌بالیم.

این نشرکه به تعبیردوستان وهمکاران، جزو ناشرین گزیده کارمحسوب میگردد، باسرلوحه قرادادن مرامنامه داخلی خود، سعی درانتخاب وچاپ موضوعات پرمحتوا، غیرتکراری، کاربردی، منطبق برنیازفرهنگی- اجتماعی جامعه امروز ودارای ارزش‌های انسانی و اسلامی ودرنهایت برخوردار از نبوغ و نوآوری درسبک نگارش وموضوع داشته و دارد.

بررسی عناوین کتاب‌های ما ،حاکی از آنست که بیش از آنکه به ترجمه اندیشه‌های نویسندگان سایرکشورها تکیه کنیم به تقویت و رشد قلم جوانان اندیشمند کشورمان بها داده‌ایم وخوشبختانه افتخارات کارنامه نشرما، مدیون همین اندیشه‎های جوان و پویا بوده است.

خوشبختانه اقشارمختلف مردم اعم از دانش آموزان، دانشجویان، معلمان واساتید دانشگاهها، مدیران سازمان‌ها وشرکت‌ها، صاحب نظران و صاحبان قلم واندیشه وحتی کسانی که با کتاب اندک الفتی داشتند این نشروآثارش را هم از نظر مادی وهم ازنظرمعنوی حمایت نموده تا بتوانیم با شمارگان مطلوب وچاپ مکرر آن‌ها، نقشی هرچند اندک درارتقاء سطح فرهنگی جامعه وترویج وتوسعه فرهنگ کتاب وکتابخوانی داشته باشیم.

البته این مهم به سرمنزل مقصود نمی‌رسید اگر همکاری عوامل اجرایی مرتبط با این نشرکه از بهترین وحرفه‌ای‌ترین موسسات تولید وچاپ کتاب درکشورهستند نبود وهمچنین حمایت‌های همه جانبه خوانندگان وکتاب دوستان و صاحب‌نظران و صاحبان قلم واندیشه شامل حال ما نمی‌شد وما را در این میسریاری و رهنمود نمی‌کردند. دستان یکایک‌تان را می‌بوسیم و به پاس فرهنگ دوستی‌تان سرتعظیم فرود می‌آوریم.

این نشرچاپ بیش از۱۴۰ اثرروان‌شناسی، مدیریت و کسب‌و‌کار وچندین دوره حضوردرنمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب وجذب بی‌شمارخوانندگان فهیم وسبزاندیش را درکارنامه خود دارد.