نحوه ارسال

ارسال از طریق پست به سراسر کشور و برای آن دسته از مشتریان عزیز ساکن تهران که تمایل دارند به صورت پیک تحویل فوری داشته باشند با تماس گرفتن به شماره تماس نشریه، میتوانند درخواست ارسال با پیک کنند.