سیاست بازپرداخت و بازگشت وجه

سیاست بازپرداخت و بازگشت وجه و مرجوعی به این صورت می‎‌باشد که شما اگر در کتاب دریافتی خود مغایرتی با سفارش ثبت شده داشته باشید، کتاب پس گرفته می‌شود و هزینه پست و برگشت آن نیز به شما عودت می‌گردد و کتاب صحیح مغایر با سفارش برای شما ارسال خواهد شد.